Form background image

TERMA PENGHANTARAN

Pembatalan dan Bayaran Balik

Dalam tempoh 72 jam dari masa transaksi pembelian, pelanggan boleh membatal pesanan dan mendapat kembali 100% bayaran balik dengan menulis secara rasmi ke perkhidmatan pelanggan GE menerusi e-mel (cs@geneexpress.com). Pelanggan mesti mengemukakan pesanan ID, nama penuh mengikut butiran pendaftaran dan nombor telefon mudah alih lengkap mereka dalam e-mel yang disertakan.

Pengembalian dan Bayaran Balik

Selepas 72 jam, sebarang pembatalan dan bayaran balik akan tertakluk kepada kelulusan pengurusan. Jika permintaan untuk pembatalan atau bayaran balik diterima, jumlahnya akan dikira selepas syarikat menolak yuran pentadbiran dan pemprosesan. Kos yuran pentadbiran dan pemprosesan akan diulas mengikut kes tersebut.

Bayaran Balik

Untuk permintaan bayaran balik yang dibuat selepas 7 hari dari tarikh transaksi pembelian, jumlah bayaran balik akan dikira selepas syarikat menolak yuran pentadbiran dan pemprosesan. Kos yuran pentadbiran dan pemprosesan akan diulas mengikut kes tersebut.